Πλ. Ηρ. Πολ/χνείου & Πλουτάρχου 2, Κηφισιά

1ο Athens Civil Society Festival