Πλ. Ηρ. Πολ/χνείου & Πλουτάρχου 2, Κηφισιά

Η δράση μας